Stavební náklady a náklady na vybavení

Kalkulace stavebních nákladů vychází z dokumentace pro ÚR. Uvedená kalkulace se skládá z agregovaných položek, které jsou rovněž k dispozici v sekci „Ke stažení“.

STAVEBNÍ NÁKLADY tis. Kč tis. EUR
Příprava území, přeložky 16 476 617,1
Hrubé terénní úpravy, zajištění st. jámy 62 133 2 327,1
Stavební část 297 815 11 154,1
Konstrukční část 158 873 5 950,3
Vodovod, kanalizace, zařizovací p. 77 121 2 888,4
Vnitřní plynovod 589 22,1
Silnoproud, slaboproud 74 237 2 780,4
Vytápění, chlazení, VZT, Klima, MaR 60 256 2 256,8
Náhradní zdroj, transformátory 5 600 209,7
Gastroprovoz 10 700 400,7
SHZ 7 268 272,2
Výtahy, esklalátory 24 250 908,2
Zařízení pro odvod tepla a kouře 810 30,3
Protipovodňová opatření 12 716 476,3
Přípojky 3 570 133,7
Odvodnění 2 780 104,1
Osvětlení 2 550 95,5
Komunikace, ATÚ 23 977 898,0
Parkové úpravy 5 385 201,7
Stavební náklady celkem 847 106 31 727
* přepočítáno kurzem 26,70 Kč / Eur, aktuálním v den zpracování kalkulace

S umístěním projektu sice souvisí i zvýšené náklady na speciální zakládání a protipovodňová opatření, nicméně v porovnání s rekonstrukcemi nemovitostí na hotelové objekty 4-5* kategorie v historickém centru metropole  vychází kalkulace stavebních nákladů vč. nákladů na vybavení hotelu RIVER TERRACE v přepočtu na 1m2 levněji minimálně o 6%, což je při stavebních nákladech cca 850 mil. Kč asi 51 mil. Kč.

V porovnání s  rekonstrukcemi objektů za účelem zřízení hotelového zařízení v historickém centru města nabízí novostavba RIVER TERRACE, kromě úspory stavebních nákladů, ještě další četné výhody jako např. eliminaci některých stavebních a hygienických limitů nebo absenci některých dotčených orgánů státní správy, jako je např. Ústav památkové péče atp.

V konečných důsledcích tak budoucí majitel získá lepší a kvalitnější stavbu, jejíž realizace bude v porovnání s prováděnými rekonstrukcemi jednodušší.

Náklady na vybavení

Náklady na vybavení hotelu jsou členěny do kategorií podle typu prostor, jejich výše koresponduje s navrhovaným standardem a umístěním hotelu na trhu a v neposlední řadě i lokalitou.

NÁKLADY NA VYBAVENÍ EUR
Náklady na vybavení hotelových pokojů 90 888 800 3 404 075
Zařízení kongresového centra 7 855 000 294 195
Restaurace a bary 14 002 240 524 428
Vybavení recepce a foyer, admin. část 7 086 000 265 393
Hotelové vybavení celkem 119 832 040 4 488 091
* přepočítáno kurzem 26,70 Kč / Eur, aktuálním v den zpracování kalkulace