Odhad vývoje CASH FLOW

Cash-flow

Pro větší náhled klikněte - Cash-Flow.pdf  (37,8 kB)

Vstupními parametry, které výrazně ovlivňují výše sestavené cash-flow, jsou ADR a obsazenost.

Ve výpočtu byla uvažována průměrná roční obsazenost ve výši 50% v roce 1 s  postupným růstem na 65% v roce 10. Její výše vychází ze současné situace na trhu a analýzy konkurence v dané lokalitě za období 1Q 2009.

ADR respektuje na základě dostupných dat konkurenci působící v lokalitě a zohledňuje zvolenou pozici na trhu, tj. 4* kongresový business hotel. V  porovnání s hotely stejné kvality působícími blíže centra metropole, které ovšem nenabízí synergii vodní plochy, je ADR  RIVER TERRACE nižší.

Odhad vývoje cash-flow a celkovou návratnost projektu ovlivňuje, kromě obsazenosti a ADR, struktura nákladů a výnosů a celkové pořizovací náklady hotelu. Ty obsahují i náklady finanční, jejichž  výše závisí na volbě struktury financování. Pro účely projekce cash-flow byla kalkulována pesimistická varianta, tedy čerpání potřebné částky pouze z cizích zdrojů.

Ze zpracovaných materiálu je patrné, že i v současné recesi je z ekonomického hlediska  projekt realizovatelný. Celý propočet cash-flow lze dále pozitivně ovlivnit volbou pozice na trhu, optimalizací provozů, postupným tlakem na snižování fixních nákladů z titulu hledání úspor z rozsahu a zejména marketingovou strategií, která může těžit zejména z výjimečnosti umístění a bezprostřední dostupnosti vodního prostředí.

Budoucí hodnota projektu, vycházející ze vstupních předpokladů a následného vývoje ADR, obsazenosti a skladby nákladů a výnosů, určená výnosovou metodou je při kapitalizační míře 9% více než 67,7 mil. EUR. To dává při odečtení akvizičních, stavebních, investorských a  projekčních nákladů vč. nákladů na vybavení, prostor pro zisk developera ve výši 20%, což je v dnešní době velmi atraktivní.

Podrobná ekonomická analýza je k dispozici u manažera projektu.