Kongresový sál

Konference

Navrhovaný hotel je vyprojektován tak, aby splnil požadavky provozovatele pro zařazení do kategorie čtyř a více hvězd. Důraz byl kladen na využití při pořádání konferencí a jiných společenských událostí. Kapacita hlavního konferenčního sálu je cca 550 osob, přičemž je dále rozšířitelná o prostory přilehlé restaurace do jediného monoprostoru. Tato restaurace má kapacitu cca 200 osob v restauračním uspořádání, její plocha je 400 m2. Součástí konferenčních prostor je také 6 malých variabilně propojitelných sálů, každý s kapacitou až do 50 osob, dále rozlehlé foyer a menší restaurační prostory. Tato dispozice poskytuje nepřeberné množství variant využití, například i pro pořádání různých akcí současně. Dispozice konferenčního sálu, stejně jako ostatních pater jsou k nahlédnutí v sekci „galerie“.

Sál a salonky budou vybaveny skládacím nábytkem. Kongresové prostory budou zařízeny multifunkčním technickým vybavením – flipcharty, dataprojektory, zařízením pro videokonference atd., včetně připojení k internetu pomocí Wifi, který by měl pokrývat signálem celý hotel.

Svojí kapacitou až 1 060 hostů se kongresové centrum řadí k největším v Praze.

Cateringové služby kongresového centra bude zajišťovat restaurace situovaná v 1.PP. Z restaurace je pak přístupné nábřeží s výhledem na východní nábřeží řeky Vltavy a na Národní kulturní památku Vyšehrad.

Vyčíslení nákladů na hotelové vybavení pokojů, restaurací, barů a kongresového centra je uvedeno ve studii proveditelnosti. Kromě toho tvoří samostatnou přílohu položkového rozpočtu dle ÚR.