Hotel

Hotel

Cílem projektu RIVER TERRACE je nabídnout klientovi luxusní ubytování s možností „zážitkového“ stravování, případně využití kongresových prostor umístěných v jedinečném prostředí, které skýtá neopakovatelný výhled na historické centrum Prahy.

Hotel je umístěn v pásu zeleně lemujícím nábřeží řeky Vltavy, které vymezuje východní stranu hotelu, na západní straně je hotel vymezen ulicí Hořejší nábřeží, kam je situován i hlavní vchod.
Objekt hotelu se skládá ze tří vzájemně propojených budov o osmi podlažích - dvou podzemních a šesti nadzemních - a nabízí celkem 326 pokojů, 97 parkovacích stání, 4 venkovní autobusová stání a konferenční sál se zázemím pro více než 1 000 účastníků.

Hotel je koncipován tak, že do západní části k přilehlé komunikaci je situována kongresová část a ubytovací část a restaurační zařízení se nacházejí ve východní části směrem k nábřeží s výhledem do přilehlého parku, na řeku Vltavu a protilehlé Rašínovo nábřeží. Z prostorné haly s recepcí a zimní zahradou bude přistup k výtahům do ubytovací části, k dennímu baru a restauraci a pomocí eskalátorů i ke kongresovému centru a Yacht klubu. Celá část lobby a recepce bude mít prosklenou střechu.

Díky umístění na nábřeží a z důvodu maximální synergie bude v areálu hotelu vytvořen mírný záliv ve vltavském břehu tak, aby se kraj řeky dostal před celou hranu společenských prostor hotelového komplexu. Charakter břehu umožní vytvoření zóny venkovních teras se vzrostlou zelení a sezením.

S modernizací Smíchova byl,stejně jako ostatních městských částech Prahy, zdokonalen protipovodňový systém tak, aby se neopakovaly rozsáhlé škody způsobené povodní v roce 2002. Hotelový komplex bude chráněn před povodněmi systémem protipovodňových opatření. Ten je vyprojektován na ochranu před až tisíciletou velkou vodou a je napojen na moderní celoměstský systém ochrany Prahy. Ochranná bariéra se skládá ze systému betonových stěn a mobilních hradidel. Podrobnější informace o systému protipovodňových opatření a s tím spojených nákladech na jejich realizaci jsou uvedeny ve studii proveditelnosti a v položkovém rozpočtu stavebních prací. Tyto dokumenty jsou ve zkrácené verzi dostupné v sekci „Ke stažení“, úplné verze jsou k dispozici u manažera projektu.