Historie a současnost

O území dnešního Smíchova existuje první zmínka ve Zbraslavské kronice. Při příležitosti korunovace Václava II. se zde konala korunovační hostina. Roku 1341 si zde svůj dvůr zakoupil Jan Lucemburský. Od druhé poloviny 14. století pak území patřilo několika církevním ústavům. V této době se zde začínají zakládat vinice, které byly po husitské revoluci prodány měšťanům.

Za třicetileté války byl Smíchov zcela zpustošen a v poslední čtvrtině 17. století koupili zdejší statky Schwanzenbergové. Vzniklo zde mnoho letohrádků a viničních usedlostí – např. vila Turbovka v Košířích nebo Bertramka, v níž při svém pražském pobytu komponoval W.A. Mozart.

V průběhu 19. století zde vznikaly různé manufaktury, později další továrny, cukrovar a řada dalších průmyslových podniků. V druhé polovině 19. století sem přemisťuje své podniky Ringhoffer, největší výrobce železničních vagónů doby, a později zde vzniká ve svém průmyslovém odvětví největší podnik v Rakousko-Uhersku.

Průmyslový ráz si Smíchov zachoval téměř do konce 19. století. V této době se jeho tvář začala pozvolna měnit na obchodní.

Dnes patří Smíchov k nejdynamičtěji se rozvíjejícím pražským čtvrtím.
V posledním desetiletí se celá oblast proměnila v centrum s nejmodernějšími kancelářskými budovami, ve kterých sídlí mnoho mezinárodních společností, jsou zde nákupní a zábavní centra, hotely a také rezidenční objekty vnímané jako prestižní adresa pro bydlení. Nechybí ani dostatek parků, které se nacházejí převážně v blízkosti řeky. Vltavské nábřeží a několik přilehlých ostrovů slouží k oddechu a rekreaci místním obyvatelům i návštěvníkům.
Nezbytnou součástí Smíchova, stejně jako ostatních částí Prahy, je moderní protipovodňový systém, na který je napojena i ochrana hotelu RIVER TERRACE. Na protipovodňovou ochranu je v projektové dokumentaci kladen důraz.

Historická mapa

1 - Petřínská rozhledna, 2 - Pražská pláž, 3 - River Terrace Hotel, 4 - Národní divadlo, 5 - Galerie Mánes, 6 - Tančící dům