Analýza trhu

GrafHotelový  trh,  který v  současné  době  zažívá díky celosvětovému  hospodářskému poklesu propad, je v Praze silně konkurenční. Jen v roce 2008 bylo  otevřeno  několik  nových hotelů luxusních značek jako např. Sheraton nebo Kempinski.

Přesto z  vypracovaných analýz trhu vyplývá, že Praha má ještě dostatečný potenciál absorbovat budoucí nabídku ubytování a to zejména díky vnímání Prahy jako zajímavé turistické, obchodní i kongresové destinace v  regionu CEE. Správnost těchto závěrů  podtrhuje neustálé otevírání a plánování nových hotelových kapacit významných světových operátorů, jako jsou např. nedávno otevřený Sheraton, Rocco Forte nebo plánovaný Jurys Inn, Kings Court, Sofitel či Le Royal Meridien na Senovážném náměstí. Z grafu jsou patrné plánované kapacity, které svědčí o atraktivitě Prahy a jejím potenciálu. Z důvodu současné ekonomické recese dochází k posunu některých plánovaných projektů v čase.
V porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika z pohledu vývoje ekonomiky jednu z předních pozic, situace v oboru by se tak mohla stabilizovat rychleji než v ostatních evropských destinacích. Co se týká rozmanitosti a kvality nabídky, je pražský trh na velice dobré úrovni, která je srovnatelná např. s Vídní.

analyza

 Dominantní silou turistického ruchu je zahraniční poptávka, která  tvořila v roce 2007 celých  89% a rostla i během roku 2008. Jak je z uvedeného grafu patrné, tato dominance zahraniční poptávky ve spojení s celosvětovým hospodářským propadem přinesla nejen Praze pokles návštěvnosti. Kromě úbytku poptávky klesla i délka pobytu. Výrazný pokles zaznamenal ukazatel RevPAR, který se snížil o celých 11%.  Podle odhadů realitních brokerů by se měla situace v roce 2010 začít stabilizovat a následně se v letech 2011 až 2012 vrátit k normálu. Pokles zaznamenaly i další klíčové ukazatele – obsazenost a ADR. Obsazenost ve srovnání 1. čtvrtletí roku 2008 a 2009 klesla o více než 20%.
Město Praha se rovněž profiluje jako přední destinace pro pořádání konferencí, což s sebou nese z pohledu kongresového hotelu vyšší příjmy z titulu dodatečných služeb. I přes tuto oblibu Prahy jako kongresového cíle, zde stále existuje malá nabídka nových kvalitních kongresových prostor. Např. Kongresové centrum Praha bylo vyhodnoceno jako 13. nejlepší kongresové centrum na světě a kromě zasedání MMF a SSB v září 2000 zde proběhl i vrcholný summit NATO v listopadu 2002.

 analýza

Z tabuky sestavené z dat Českého statistickho úřadu je patrný úbytek kongresových prostor v letech 2006-2008 o 12% a výrazný nárůst pořádaných akcí.o 11%.
Podrobnější analýza hotelového trhu v Praze a dalších metropolích regionu CEE je součástí Studie proveditelnosti, která je ve zkrácené verzi k dispozici v záložce „Ke stažení“.