Analýza SWOT

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 • Jedinečnost umístění, viditelnost hotelu
 • Možnost rozdělit projekt na dva hotely – standard a long term stays
 • Přední pozice Prahy v rámci regionu CEE
 • Novostavba na nábřeží Vltavy v širším centru města
 • Pěší dostupnost do centra, dopravní dostupnost autem z hlavních
  dálničních tahů ČR, dostupnost metra a MHD
 • Vynikající dostupnost na letiště
 • Vlastní kongresové centrum o dostatečné kapacitě
 • Vlastni nábřeží a jeho synergie s kongresovým centrem, možnost
  pořádat společenské akce s využitím vodního prostředí
 • Možné úspory z rozsahu na fixních nákladech díky velikosti hotelu
 • Úspora stavebních nákladů oproti výstavbě hotelu v centru města,
 • Businesscentra v lokalitě Zlatý Anděl
 • Dostupnost oddychových aktivit – 1.pražská pláž
 • Lodní taxi
 • Konkurenční prostředí 4 - 5* kategorie
 • Kurzové výkyvy EUR, USD/CZK
                                                                                                     

PŘÍLEŽITOSTI

 

HROZBY

 • Plánované investice v okolí – Smíchovské nádraží a Zlíchova
 • Pokračující růst ADR i v  době hospodářské krize
 • Vnímání Prahy jako atraktivní turistické a obchodní destinace
 • Etablování Prahy jako rychle rozvíjející se kongresové destinace
 • Chystané hotelové projekty 4* a 5* kategorie
 • Pokles cestovního ruchu v důsledku hospodářské krize