River Terrace Hotel

Pro umístění projektu hotelu RIVER TERRACE jsme hledali místo, které by bylo v rámci metropole hlavního města Prahy jedinečné, zároveň poskytovalo našemu projektu maximální podporu a svému budoucímu majiteli dovolilo naplno využít potenciál nemovitostí spojených s tímto projektem. A právě nemovitosti nabízené v rámci projektu  RIVER TERRACE v sobě mají synergii těchto klíčových faktorů, jako jsou dopravní dostupnost z letiště a dálničních tahů včetně velmi dobré dostupnosti do centra metropole, dostatek možností alternativního vyžití a neopakovatelný výhled na pražské památky. Při analýze potenciálu těchto pozemků a tvorbě projektu jsme se, kromě dopravní dostupnosti a kontaktu budoucích klientů s historickým centrem, zabývali i ekonomickými propočty budoucích nákladů a výnosů hotelu, efektivitou celého investičního záměru, analýzou konkurenčního prostředí v této lokalitě, jako i v celé metropoli a v neposlední řadě i návazností projektu hotelu na budoucí rozvoj této městské části, který v několika posledních letech zaznamenal značnou dynamiku.  

Všechny výše uvedené dokumenty a analýzy naleznete na dalších záložkách této webové prezentace.
Právě projekt hotelu dává po důkladné analýze svému budoucímu majiteli, zejména díky svému zaměření jako kongresový business hotel, z důvodu pokrytí budoucí poptávky v nově vznikajícím městském centru, garanci vyšších příjmů, než např. administrativní budova, kterých je v lokalitě dostatek.

Význam této městské části Prahy – Smíchova je již dán historicky. Tato městská část byla kdysi bránou do hlavního města s rozsáhlými viničními usedlostmi, chmelnicemi, zahradami a sady. O mnoho staletí později se stala tato část Prahy důležitým průmyslovým předměstím s převážně strojírenskou výrobou. Strojírenský rozvoj dnes připomínají zachované ukázky industriální architektury. V současné době zažívá Smíchov renesanci a získává výstavbou moderních budov nabízejících kancelářské, obchodní a rezidenční prostory zcela novou tvář.

V těsné blízkosti tohoto dynamického rozvoje centrální části Smíchova nabídne budoucím klientům možnost kvalitního ubytování, atraktivní prostory pro vzdělávání nebo pořádání nejrůznějších společenských akcí své služby právě hotel RIVER TERRACE. Nezapomenutelnost těchto společenských  akcí 100% určitě zajistí využití vodní plochy, která je součástí nabízených nemovitostí a se kterou velmi dobře pracuje budoucí projekt.

S klidným svědomím lze prohlásit, že tato možnost zahrnutí vodní plochy do provozního schématu navrhovaného hotelu je v rámci hl. m. Prahy zcela unikátní a dodává hotelu významný náskok před jeho konkurencí.

Objekt hotelu je koncipovaný ve 4* kategorii a nabídne celkem 326 pokojů, 97 parkovacích stání, 4 venkovní autobusová stání a konferenční sál se zázemím pro více než 1 000 účastníků. Celý hotelový komplex se skládá ze tří budov vzájemně propojených tak, aby doplnil stávající městskou zástavbu, stal se výraznou dominantou západního nábřeží řeky Vltavy a díky svému umístění nabídl budoucím hostům neopakovatelný výhled na pražské památky.
...
...
...
...
...